Nauczyciele - nauczycielom. Przestrzenie edukacji

okładka
Zapowiedzi
16 listopada 2022
ISSN druku
2720-1112
Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4252-8

Streszczenie

Autorzy tekstów zamieszczonych w monografii Nauczyciele – nauczycielom. Przestrzenie edukacji podejmują różne wątki w ramie pojęciowej wyznaczanej kategorią szeroko pojętej edukacji. Przyglądają się edukacji, szkole i nauczaniu z różnych perspektyw, przyjmując spojrzenie w skali makro lub mikro. Treść książki ukazuje wielowymiarową specyfikę współczesnej szkoły, przywództwa edukacyjnego i różnych aspektów nauczania. Ten przekaz, skierowany do środowiska akademickiego i studentów, ale też dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i osób związanych z szeroko rozumianą edukacją, obejmuje wskazania dotyczące większej troski o współczesny wymiar edukacji. W zbiorze znajdują się artykuły poświęcone współczesnej szkole i edukacji, a także teksty koncentrujące się na poszczególnych zagadnieniach związanych z nauczaniem przedmiotowym, takich jak neuronauki w edukacji, sztuczna inteligencja, nauczanie matematyczne.

Publikacja finansowana w ramach projektu pozakonkursowego „Śląska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER) nr POWR.02.10.00‑IP.02‑00‑003/19

Biogram autora

Marta Mamet-Michalkiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Adiunkt w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka monografii Between the Orient and the Occident: Transformations of The Thousand and One Nights (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011).Współautorka i redaktorka serii wydawniczej „Translation in Culture”, w ramach której zostały opublikowane dwa tomy: Translation in Culture, red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016) oraz Translation in Culture: (In)fidelity in Translation, red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019). Autorka licznych artykułów na temat orientalizmu w humanistyce zachodniej, przekładu w kulturze oraz Księgi tysiąca i jednej nocy. Koordynatorka projektów edukacyjnych w Centrum Dydaktyki UŚ, trenerka i certyfikowany tutor. Uczestniczka projektów „Uniwersytet Najlepszych UŚ” (2018–2019), „Mistrzowie Dydaktyki” (w ramach programu POWER) (2019–2020) oraz „Mistrzowie Dydaktyki – ścieżka zaawanasowana: Train the trainers & Educational leadership” (od 2021). Koordynatorka projektu „Śląska Szkoła Ćwiczeń” (2020–2022). [16.11.2022]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.