U-booki

1 Tytuły
 U-booki

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego powołało nową serię „U-booki” obejmującą – powiązane tytułami – publikacje prof. Tadeusza Sławka. Trzy z nich już swego czasu ukazały się nakładem naszej oficyny: U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009) oraz U-chodzić (2015). Serię zaś inicjuje, paradoksalnie, najpóźniej (bo w 2024 roku) wydana książka –U–.

ISSN druku 2956-9559

Wszystkie książki

okładka –U–
Tadeusz Sławek

12 marca 2024