Czytaj po polsku

2 Tytuły

Seria adresowana jest do osób uczących się języka polskiego, pragnących sprawdzić oraz doskonalić dotychczasową wiedzę. Mogą z niej korzystać osoby znające język polski na poziomie podstawowym (cykl zielony), średnio zaawansowanym (cykl niebieski) i zaawansowanym (cykl czerwony). Służy poznaniu najważniejszych dzieł literatury polskiej w oryginale bądź w wersji adaptowanej. Za pomocą obszernego zestawu atrakcyjnych ćwiczeń czytelnik utrwala nowo poznane słownictwo, poznaje kontekst kulturowy i poszerza wiedzę językoznawczą. Podział ćwiczeń na grupy tematyczne pozwala skupić się na odpowiednich zagadnieniach: sprawdzeniu stopnia zrozumienia przeczytanego tekstu, gramatyce, ćwiczeniach w mówieniu i pisaniu. Wszystkie książki z serii opracowane są z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Cykl zielony - dla początkujących (A1-A2) - zawiera teksty adaptowane, uproszczone, skrócone - by mógł je przeczytać ktoś dopiero rozpoczynający przygodę z językiem polskim. Cykl niebieski - dla średnio zaawansowanych (B1-B2) - ma z kolei teksty tylko w pewnym stopniu adaptowane z wymianą jedynie najtrudniejszych słów i fraz oraz ze sporą liczbą przypisów objaśniających. Cykl czerwony - dla zaawansowanych (C1-C2) - to teksty oryginalne, w których funkcję ułatwiającą rozumienie pełnią tylko przypisy.

ISSN druku 2720-5800