Oikos. Komparatystyka literacka i kulturowa

1 Tytuły

- wiodące dyscypliny naukowe serii: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
- redaktorka serii: prof. dr hab. Aleksandra Kunce,
- kontakt: aleksandra.kunce@us.edu.pl
- opis serii: Komparatystyka wyrasta z chęci uznania powinowactwa sztuk. Ten trop pozwala na wiązanie porządków kulturowych, wirtualnych śladów i fragmentów tekstów kultury, powracających obrazów, idei, doświadczeń, więzi, miejsc i przemian, aby prowadzić dialog z domem, miejscem, tym, co okoliczne i wędrowne. Oikos, jako zadanie dla poszukiwań komparatystycznych, wiąże miejsce z byciem na uboczu, w ruchu oddalania się od centrum i pochopnej wiedzy/władzy, jest powrotem do doświadczenia tego, co bliskie i dalekie jednocześnie, w obliczu splątanych okoliczności, w których jest konstruowana nasza tożsamość.

Wszystkie książki

okładka Myśleć Kafką. Teksty i konteksty
Mariusz Jochemczyk, Józef Olejniczak, Miłosz Piotrowiak

26 czerwca 2023