Fotografia, Film, Sztuka Mediów

1 Tytuły
 Fotografia, Film, Sztuka Mediów

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: fotografia, sztuki filmowe i teatralne
- redaktor serii: prof. dr hab. Janusz Musiał,
- kontakt: janusz.musial@us.edu.pl
- opis serii: Tematyczna seria Fotografia, Film, Sztuka Mediów stawia sobie za cel stworzenie kilkunastu pozycji książkowych, w których zostanie zaprezentowana analiza wybranych zjawisk i tendencji w obszarze fotografii, filmu, sztuki mediów. Celem realizacji projektu jest stworzenie antologii tekstów naukowych dotyczących medium fotografii w kontekście sztuki mediów, ze szczególnym uwzględnieniem medialnych, intermedialnych, transmedialnych, nowomedialnych i postmedialnych kontekstów. Realizacja projektu łączy w sobie znaczenie naukowe, badawcze i edukacyjne. Na przykładzie wybranych prac, tendencji, nurtów, zjawisk, procesów technologicznych w ramach badań nastąpi zebranie, usystematyzowanie i opracowanie wiedzy z zakresu medium fotografii oraz jej intermedialnych relacji z innymi mediami. Metodologia badawcza polega na zebraniu materiałów fotograficznych, przeprowadzeniu wywiadów z autorami, napisaniu naukowych tekstów krytycznych – analiz twórczości, które uwzględniałyby kontekst społeczny, estetyczny oraz technologiczny. Przedsięwzięcie zakłada współpracę pedagogów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, artystów praktyków i teoretyków z innych ośrodków z Polski oraz innych krajów. Umożliwi wymianę myśli, interpretację oraz analizę recepcji prac artystycznych. Kolejne tomy cyklu będą ważnym materiałem edukacyjnym w kontekście medium fotografii, filmu, sztuki mediów.

 

Dotychczas wydane tomy:

1. Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce (1947–2017), red. Janusz Musiał, 2020

 

W przygotowaniu:

2. Janusz Musiał, Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury, 2023

3. Piotr Zawojski, Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy, 2023

ISSN druku 2956-4786

Wszystkie książki