Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich

4 Tytuły

Założona w 2016 roku seria wydawnicza pt. Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich stanowi część większego projektu, a mianowicie prowadzonych od lat 1990-tych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przekładoznawczych badań slawistycznych. Jest uzupełnieniem czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Seria została pomyślana jako odrębna ścieżka wydawnicza, która umożliwia publikacje prac niemieszczących się w formule czasopisma. W jej ramach ukazują się zarówno monografie naukowe, jak i przekłady ważnych dzieł literackich z literatur południowo- i zachodniosłowiańskich, opatrzone krytycznym i naukowym komentarzem. Potrzeba serii wynika z dwóch bardzo ważnych przesłanek. Z jednej strony przekład staje się jednym z najważniejszych i najgłębszych sposobów myślenia o świecie, doświadczania i tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Z drugiej strony związki międzysłowiańskie, przekłady z literatur słowiańskich, poczucie wspólnoty wśród Słowian przeżywają dziś największy kryzys w swej historii.