Zespół redakcyjny

Redaktorzy inicjujący:

Przemysław Pieniążek, przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; (ul. Bankowa 14, p. 230)