Biblioteka Pisarzy Antycznych

1 Tytuły

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Tomasz Sapota,
- kontakt: tomasz.sapota@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się monograficzne opracowania tekstów rzymskich i greckich, nietłumaczonych dotąd na polski lub słabo znanych z przestarzałego przekładu. Obok naukowego studium dzieła oraz obszernego komentarza, każdy tom zawiera tekst oryginalny w postaci naukowej, nowatorskiej edycji lub krytycznego odczytania wzorcowych wydań dzieła. W każdym tomie znajduje się też współczesne polskie tłumaczenie antycznego utworu. Celem serii jest udostępnienie polskim odbiorcom ważnych dzieł klasycznych w nowoczesnym, krytycznym odczytaniu.

ISSN druku 2956-7459

Wszystkie książki