Wykładnia autentyczna w świetle nauki o wykładni prawa

okładka
Opublikowane
13 czerwca 2023
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4271-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4270-2

Streszczenie

Termin „wykładnia autentyczna”  rozumiany zazwyczaj jako wykładnia o mocy powszechnie wiążącej dokonywana przez organ, który dany przepis ustanowił. Z reguły wskazuje się, że ma ona niewielki wpływ na praktykę prawniczą. Zdaniem autorów w praktyce wykładnia autentyczna ma o wiele większe znaczenie niż to, które jest z nią zazwyczaj wiązane. Zwracają oni uwagę na to, że pojęcie wykładni autentycznej charakteryzuje się wysokim stopniem wieloznaczności. W kategoriach wykładni autentycznej są charakteryzowane różne konstrukty prawne. Monografia ma na celu uporządkowanie wypowiedzi odnoszących się do problematyki wykładni autentycznej. Dokonane ustalenia zostają odniesione do praktyki prawniczej. Waga poruszonych problemów pozwala na sformułowanie wniosku ogólnego, że zagadnienia podjęte w monografii można zaliczyć do problematyki węzłowej dla nauki o wykładni prawa.

Biogramy autorów

Sławomir Piekarczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk prawnych. Związany z Instytutem Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor i współautor ponad dwudziestu opracowań naukowych,  w tym dwóch o charakterze monograficznym. Jego zainteresowania naukowe w szczególności koncentrują się wokół teorii i filozofii prawa, a także zagadnień związanych z prawem pracy, ustrojem notariatu polskiego oraz pozaprawnych dziedzin nauk humanistycznych, takich jak filozofia ogólna oraz psychologia społeczna. Pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. [2.11.2022]

Sławomir Tkacz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kierownik Zespołu ds. Badań nad Prawem i Wartościami. W 2001 r. obronił rozprawę doktorską Klauzula sprawiedliwość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, która otrzymała pierwszą nagrodę w XXXVII Konkursie organizowanym przez „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych. 24 marca 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie. (Od dogmatyki do teorii). W latach 2003–2006 odbył aplikację prokuratorską. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 15 lat związany jest z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. [2.11.2022]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.