Inkunabuły w zbiorach paulinów polskich. Katalog i opracowanie

okładka
Opublikowane
19 marca 2024

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4359-4

Streszczenie

W książce przedstawiono historię powstania zakonu Paulinów na świecie i w Polsce. Omówiono znaczenie kultury  książki w życiu duchowym i intelektualnym polskich paulinów. Zaprezentowano historię kształtowania się zbiorów Biblioteki Jasnogórskiej i Skałecznej. Ukazano sylwetki czołowych drukarzy inkunabułów i ich dokonań zawodowych. Opracowano w formie katalogu wszystkie inkunabuły obu bibliotek. Opisy sporządzono zgodnie ze standardami katalogowania wraz z uwzględnieniem zapisów proweniencyjnych, charakterystyką opraw i podaniem cytat bibliograficznych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2018–2022 nr projektu 11H 18 0393 86 kwota finansowania 584 272 zł

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.