Pokaż język. Słowem o słowie

okładka
Zapowiedzi
28 września 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4342-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4341-9

Streszczenie

Tematem 30 krótkich rozdziałów tej książki są wybrane fenomeny słownictwa, prezentowane metaforycznie jako skarby do odkrycia. W sposób prosty, ale również zabawny, z wieloma inspiracjami do własnych odkryć, wyjaśniane są kwestie semantyki, etymologii, gramatyki oraz migracji słów. Autorzy wychodzą od obserwacji dotyczących sposobu porozumiewania się zarówno zwierząt, jak i ludzi, by następnie zainteresować wyjątkowością ludzkich dźwięków. Jak to możliwe, że w języku polskim „tylko” z około 40 głosek może powstać milion wyrazów? Czym w ogóle jest słowo? Jak to się dzieje, że słowa coś oznaczają? W jaki sposób ich znaczenie się zmienia? Czy wszystko się jakoś nazywa? Dlaczego niektóre wyrazy zanikają i jak powstają nowe? Dlaczego niektóre słowa mają więcej znaczeń, a my nie gubimy się w ich gąszczu? Oprócz kwestii polisemii książka porusza również sprawę synonimów, homonimów oraz eponimów. Omawiane są także tematy tabu i ich zastępniki, a więc eufemizmy. Metafory, nazwy miejscowości i nazwiska to kolejne tematy. Rozdziały o anagramach i palindromach zachęcają do zabawy językiem. Wspomniano o zagadnieniach dotyczących gramatyki, wskazując na przykład na znaczną rolę afiksów czy wyrazów funkcyjnych. To książka popularnonaukowa do czytania i przeglądania w domu. Może ona również być uzupełnieniem zajęć o języku i materiałem pomocniczym dla nauczycieli i lektorów. W tym celu zamieszczono indeks niezbędnych pojęć lingwistycznych. Przytoczone przykłady słownictwa po części pochodzą z literatury polskiej, dziecięcej i młodzieżowej. Autorzy chcą w ten sposób zachęcić do jej czytania.

Biogramy autorów

Brigitte Schniggenfittig - Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

Studiowała językoznawstwo i translatorykę na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Jest tłumaczką. Wykłada język polski oraz niemiecki na Uniwersytecie Marcina Lutra Halle-Wittenberg. [21.09.2023]

Jörg Wagner - Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze

Ukończył studia nauczycielskie ze specjalnością język niemiecki i angielski. Następnie obronił doktorat w zakresie językoznawstwa stosowanego. Wykłada językoznawstwo w Instytucie Germanistyki na Uniwersytecie Halle-Wittenberg. [21.09.2023]

Violetta Frankowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studiowała filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunktka w Zakładzie Języka Niemieckiego UAM. Ukończyła również Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. [21.09.2023]

Miłosz Woźniak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studiował germanistykę, ukończył także podyplomowe studia tłumaczeniowe, doktor językoznawstwa germańskiego. Wykłada językoznawstwo na germanistyce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, naukowo związany z Zakładem Języka Niemieckiego UAM. [21.09.2023]

Dieter Gilfert - Berufsverband Bildender Künstler De

Studiował malarstwo i grafikę w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych Burg Giebichenstein w Halle (Saale). Jest niezależnym malarzem i grafikiem (https://www.dieter-gilfert.de/). [21.09.2023]

Jolanta Tambor - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab., językoznawczyni, zainteresowania: etno- i socjolingwistyka, języki regionalne i mniejszościowe, językowy obraz świata, glottodydaktyka polonistyczna, pracuje w Instytucie Językoznawstwa UŚ, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej. [21.09.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.