Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje

okładka
Opublikowane
25 sierpnia 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4329-7

Streszczenie

Publikacja jest efektem współpracy badaczy oraz nauczycieli z Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” (VF 22020071), koordynowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Publikacja przybliża problematykę zmian klimatycznych oraz ideę przeformułowania zadań współczesnej humanistyki w krajach V4 i na świecie. Artykuły podejmują zagadnienia związane z interdyscyplinarną perspektywą w akademickiej i szkolnej edukacji proekologicznej oraz prezentują szeroką przestrzeń jej realizacji: od teorii ekodydaktyki – uniwersyteckiej i szkolnej, przez badania edukacyjne, koncepcje nauczania, ekotransformacje w edukacji, nowe metodologie, aż po przykłady dobrych praktyk (w postaci scenariuszy lekcji, ekoaktywności czy prezentacji realizowanych projektów). Publikacja jest kierowana do środowisk uniwersyteckich i szkolnych, badaczy, dydaktyków i nauczycieli zainteresowanych interdyscyplinarną humanistyczną edukacją proekologiczną.

Biogramy autorów

Bernadeta Niesporek-Szamburska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab., Instytut Językoznawstwa, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, koordynatorka projektu Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Językoznawczyni i dydaktyk. Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata dzieci, język dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży, uczenie języka polskiego, dydaktyka szkoły wyższej, ekolingwodydaktyka. Wybrane publikacje: Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (Praga 2019, współaut.), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (Katowice 2013), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (Katowice 2012). [24.08.2023]

Maria Wacławek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr, Instytut Językoznawstwa, Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Językoznawczyni i (glotto)dydaktyk. Zwolenniczka humanistyki zaangażowanej, podejścia postantropocentrycznego i edukacji na rzecz klimatu. Zainteresowania naukowe: zielona (glotto)dydaktyka, wielokulturowość, językowo-kulturowe stereotypy, język reklamy, prawidła wymowy, warsztaty teatralne i wykorzystanie tekstów literackich na lekcjach języka polskiego jako obcego. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z wymienionej tematyki, współautorka monografii O Polakach i Słoweńcach – w kręgu językowo-kulturowych stereotypów (Ljubljana 2022) oraz Czas na… Język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców (Katowice 2015), a także współredaktorka kilku książek naukowych. [24.08.2023]

Zuzana Obertová - Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

PhD., Katedra Filologii Słowiańskich, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie. Tłumaczka, komparatystka, badaczka przekładu literackiego i polsko-słowackich związków literackich. Autorka kilkunastu artykułów naukowych (regularne publikacje w czasopiśmie „Przekłady Literatur Słowiańskich”). Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Słowackich. [24.08.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.