Wychować geniusza. Rodzice w biografiach wybitnych twórców kultury i nauki polskiej

okładka
Opublikowane
1 marca 2024
ISSN druku
2720-1112
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4365-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4364-8

Streszczenie

W monografii zaprezentowano teorię generatywnego rodzica, którego obecność sprzyja rozwojowi wybitnych cech osobowości u dzieci. Studia nad ludzką wybitnością i geniuszem penetrują wpływ czynników biologicznych (inteligencja), psychologicznych (otwartość, krytycyzm, wytrwałość i upór jednostki), kulturowych (poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństw) oraz środowiskowych (rodzina, szkoła). W prezentowanych badaniach dotyczących polskich noblistów (Miłosz, Reymont, Sienkiewicz, Skłodowska-Curie, Szymborska) oraz innych wybitnych reprezentantów kultury i nauki polskiej (Bauman, Chopin, Conrad-Korzeniowski, Kantor, Kapuściński, Kieślowski, Kilar, Kołakowski, Korczak, Lem, Łukasiewicz, Malinowski, Paderewski, Tischner, Wojtyła) uwagę skoncentrowano na znaczeniu domu rodzinnego w dojrzewaniu ich talentu. Charakterystyka między innymi relacji małżeńskiej, stylów wychowania, więzi emocjonalnej z dzieckiem, pochodzenia społecznego rodziców, ich zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego prowadzona metodą studium przypadku pozwoliła na wypracowanie modelu rodzica i określenie warunków materialno-społecznych, których wystąpienie sprzyja ekspresji wybitnych cech osobowości u dzieci (wysoki format rodzica, uważność rodzicielska, odczuwanie przez rodziców potrzeby generatywnej, czytanie książek w domu rodzinnym, średni stan zamożności).

Biogram autora

Maciej Bernasiewicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagog i socjolog, profesor uczelni w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe z jednej strony koncentrują się wokół zagadnień pedagogiki resocjalizacyjnej i kryminologii, a z drugiej obejmują tematykę nowoczesnych stylów życia, kultury młodzieżowej oraz problematykę rodziny. Autor 4 monografii i ponad 90 artykułów oraz redaktor 3 tomów zbiorowych z pogranicza pedagogiki społecznej, resocjalizacyjnej oraz socjologii kultury.

Odbywał zagraniczne staże i konferencje w: USA (University of North Carolina at Pembrok), Niemczech (Hamburger Volkshochschule oraz Freie Universität Berlin), Austrii (Pädagogische Hochschule Wien), Danii (Via University College, Department of Social Work, Holstebro), Czechach (Ostravska Univerzita v Ostrave) oraz Słowacji (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie). [12.10.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.