Próby do badania gotowości szkolnej (PGS) – wersja eksperymentalna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

okładka
Opublikowane
20 lutego 2024
Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4371-6

Streszczenie

Każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do diagnozy gotowości szkolnej dziecka. W większości przypadków diagnoza ta przeprowadzona jest w sposób subiektywny, bez oparcia o standardowe narzędzia badawcze, które posiadałyby normy. Prezentowana praca ma stanowić pomoc w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Oddaje w jego ręce standardowe (posiadające jednakowe instrukcje, sposób punktacji oraz normy) próby służące obiektywnej ocenie gotowości szkolnej dziecka zarówno ogólnej, jak i w wyszczególnionych obszarach funkcjonowania (głównie poznawczego). Narzędzie zostało przebadane na próbie dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki szkolnej, a na podstawie  wyników można stwierdzić, że jest narzędziem trafnym i rzetelnym.

Biogram autora

Joanna Góźdź - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor, pedagog i psycholog, pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Pedagogiki) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji, aktywności fizycznej i psychologii rozwojowej. Jest autorką książki Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej (2019), wielu artykułów naukowych z pogranicza pedagogiki i psychologii oraz współautorką narzędzi diagnostycznych: Kwestionariusz Nastawień Intrapersolanych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ) – wersja dla uczniów szkoły podstawowej klas I–III (2011), a także Baterii Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (2021). [15.11.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.