Problem psychologii w filozofii pokantowskiej

okładka problemy psychologii
Opublikowane
20 lipca 2020
Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978‑83‑226-3269-7

Streszczenie

"Książka skupia się na próbach interpretacji filozofii Kanta w świetle psychologii. Najbardziej trafnie bowiem dwa najważniejsze kierunki interpretacji Kanta ujmuje w formie wątpliwości Leonard Nelson, który na początku wieku dwudziestego stwierdza: „W filozofii czasów nowożytnych mówiło się o »problemie Kant – Fries«. Nawiązywało się przy tym do rozważanego przez Kunona Fischera w jego mowie prorektorskiej pytania, »czy krytyka rozumu powinna być metafizyczna, czy też antropologiczna«, pytania, które jest równoznaczne z tym, czy prawdziwego dalszego rozwoju ugruntowanej przez Kanta filozofii krytycznej należy poszukiwać w dorobku niemieckich filozofów identyczności, czy też u Friesa”. Chodzi zatem w rozprawie o tych filozofów, którzy nawiązują do Friesa. Jeżeli jednak występują w niej niedociągnięcia, stanowi to jedynie o winie autora." (fragment Wstępu)

Rozdziały

  • I Jakob Friedrich Fries
  • II Friedrich Eduard Beneke
  • III Johann Friedrich Herbart
  • IV Jurgen Bona Meyer
  • V Leonard Nelson
  • Zakończenie
  • Literatura

Biogram autora

Andrzej J. Noras - Uniwersytet Śląski

Andrzej J. Noras – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zatrudniony w Uniwersytecie Śląskim od 1995 roku. Głównym przedmiotem zainteresowań jest filozofia Nicolaia Hartmanna oraz neokantyzm, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły marburskiej. [22.10.2012]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.