Polskie i czeskie napisy publiczne. Stylistyka i pragmatyka

okładka
Opublikowane
21 lipca 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4273-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4272-6

Streszczenie

Tematem monografii są polskie i czeskie napisy publiczne ujęte jako zjawisko komunikacyjne i tekstowe powiązane z miejscem funkcjonowania, relacjami nadawczo-odbiorczymi i pełnionymi funkcjami. Autor koncentruje się na zagadnieniach statusu napisów publicznych oraz ich wyznaczników stylistycznych i komunikacyjnych. Zwraca uwagę na pokrewieństwo napisów publicznych zarówno z tekstami administracyjnymi, jak i z tekstami potocznymi, ze względu na różny stopień świadomości stylistycznej ich autorów. Publikacja adresowana jest głównie do lingwistów zainteresowanych zagadnieniami komunikacyjnymi i tekstologicznymi we współczesnym języku polskim i czeskim.

Biogram autora

Andrzej Charciarek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Slawista, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Autor monografii Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie (2010) oraz Słownika polsko-rosyjskiego, rosyjsko-polskiego (2004). Redaktor i współredaktor 10 monografii wieloautorskich. Autor ponad 90 artykułów naukowych z zakresu pragmatyki językoznawczej, językoznawstwa korpusowego, lingwistyki tekstu i leksykografii przekładowej, opublikowanych w Polsce i za granicą.

Członek rad naukowych czasopism: „Opera Slavica” (Uniwersytet Masaryka w Brnie), „Folia Linguistica Rossica” (Uniwersytet Łódzki), „Jazyk a kultura” (Uniwersytet Preszowski) i „Phi-lologia Rossica” (Uniwersytet Hradec Králové). (13.07.2023)

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.