Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury

okładka
Opublikowane
24 lipca 2023
ISSN druku
2956-4786

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4235-1

Streszczenie

W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytania dotyczące przemian pejzażu współczesnej kultury wizualnej – tego, jak techniki i technologie informatyczne, nowe media cyfrowe wpływają na formę i funkcje obrazów technicznych – a w szczególności na medium fotografii, status autora i stosowane strategie artystyczne.

Celem autora niniejszej pozycji jest przybliżenie problematyki dotyczącej ewolucji formy i treści obrazu technicznego, z założeniem, iż technologie cyfrowe wywołują rewolucyjne transformacje w przestrzeni mediów obrazowania optyczno-mechanicznego, w sposobie percepcji świata oraz w sposobie uczestnictwa we współczesnej kulturze wizualnej.

Biogram autora

Janusz Musiał - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego – Uniwersytet Śląski w Katowicach. Fotograf, filmowiec, kulturoznawca, producent, kolekcjoner: muzyki, fotografii, filmów. Autor posługujący się różnymi mediami (fotografia, krótka forma filmowa, animacja, instalacja, obiekt, słowo, projekty sieciowe, książka artystyczna) w celu realizacji tematycznych projektów, wystaw, filmów, katalogów i albumów.

Autor tekstów do katalogów wystaw i recenzji z zakresu fotografii i sztuki mediów.

Twórca filmów eksperymentalnych,  w których  dokonuje analizy i interpretacji stanów granicznych i podejmuje tematykę wzajemnych relacji medium fotografii, animacji i filmu. Autor filmów dokumentalnych poświęconych sylwetkom artystów oraz ich twórczości.

W latach 2005–2009 współorganizator sympozjów i konferencji naukowych organizowanych przez Okręg Śląski ZPAF.    Pomysłodawca i autor działań i projektów z zakresu kultury i sztuki. Dyrektor artystyczny konferencji naukowych organizowanych przez Wydział Radia i Telewizji UŚ w Katowicach. Redaktor i autor tomów naukowych:

Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947–2017 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 i pod tym samym tytułem część  druga – w przygotowaniu; W poszukiwaniu nowego. Fotografia, film, sztuka mediów (Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2020); Fotografia i film. Wzajemne relacje (w przygotowaniu); Horyzonty fotografii (w przygotowaniu). (4.04.2023)

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.