Narrating the Ghost: Readings in the Gothic and M.R. James

okładka
Zapowiedzi
29 stycznia 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4279-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4278-8

Streszczenie

Książka Narrating the Ghost: Readings in the Gothic and M. R. James poświęcona jest opowiadaniom o duchach Montague Rhodesa Jamesa (1862–1936) i literaturze „gotyckiej”, które bada się za pomocą narzędzi teorii narracji. Stosując te narzędzia, Jacek Mydla opisuje technikę narracyjną klasycznej opowieści o duchach, gatunku literackiego, którego M. R. James jest jednym z najznamienitszych przedstawicieli. Za motyw przewodni uznana została kategoria dystansu, która spaja analizy i uzasadnia podział książki na dwie części. Część I koncentruje się na ideologicznym znaczeniu dystansu, które ożywiało powstanie i przyszły rozwój gotyku literackiego w Anglii „oświeceniowej” (druga połowa XVII wieku) i wiktoriańskiej (druga połowa XIX wieku). Część II analizuje użycie przez M. R. Jamesa szerokiej gamy zabiegów dystansujących, których głównym celem jest przekształcenie czytelników w ghost-seers (po polsku: „widzący ducha”), kategoria w powszechnym użyciu we współczesnej literaturze przedmiotowej.

Celem monografii jest stworzenie platformy do spotkania między teorią narracji a opowieścią o duchach. Mydla pokazuje, że takie spotkanie i dialog mogą być produktywne i w ten sposób usiłuje wypełnić lukę w badaniach spowodowaną okolicznością, iż teoria narracji przez znaczny okres swojego rozwoju koncentrowała się na realistycznej fikcji literackiej. Motywacją, która przyświeca podjętym analizom jest pragnienie oszacowania, w jakim stopniu teoria narracji może zostać produktywnie zastosowana do gatunków takich jak opowieść tajemnicza (mystery story), opowieść grozy (terror fiction) i opowieść osobliwa (weird fiction) oraz, bardziej ogólnie, do gotyku literackiego. M. R.  James z powodzeniem uczynił opowiadanie o duchach wybraną prowincją swojej działalności pisarskiej (która zajmowała go przez ponad dwadzieścia lat), co może oznaczać, że opowieść o duchach jest gatunkiem posługującym się własną retoryką narracyjną.

Biogram autora

Jacek Mydla - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jest profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat historii literatury brytyjskiej i teorii literatury, w tym książki Spectres of Shakespeare, wydanej w 2009 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [12.12.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.