Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego

okładka
Opublikowane
4 lipca 2023
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4284-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4283-2

Streszczenie

Interpretatorzy prawa zakładają m.in., że prawodawca konsekwentnie stosuje pojęcia na przestrzeni całego aktu prawnego (zakaz wykładni synonimicznej/homonimicznej) czy że nie wprowadza do tekstu żadnych zbędnych fragmentów (zakaz wykładni per non est). Czy tego rodzaju założenia interpretatorów trafnie odzwierciedlają sposób pracy prawodawcy? I czy osoby obsługujące proces legislacyjny uwzględniają w swojej pracy narzędzia, za pomocą których prawo to następnie będzie odczytywane? Aby odnaleźć odpowiedź na to pytanie, autor przeprowadził analizę obowiązującego prawodawstwa i podjął badania o charakterze socjologicznoprawnym, z wykorzystaniem metod analizy tekstu, obserwacji uczestniczącej oraz wywiadów pogłębionych z legislatorami pracującymi w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu RP. Wyniki badań oraz płynące z nich wnioski zaprezentował w monografii Korespondencja dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego.

Biogram autora

Marek Suska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Specjalizuje się w teorii i filozofii prawa. Interesuje się przede wszystkim problemami stanowienia i wykładni prawa oraz związków pomiędzy tymi dwoma obszarami działalności prawniczej. W ostatnim czasie analizuje problematykę prawa symbolicznego. Do jego zainteresowań należą także problemy bioetyki, ochrony zwierząt i prawa administracyjnego. [4.07.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.