Kompetencje osoby wielojęzycznej. Wybrane zagadnienia kształcenia wielojęzycznego

okładka
Zapowiedzi
27 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4285-6

Streszczenie

Monografia jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniom współczesnej glottodydaktyki mających związek z wielojęzycznością, kształtowaniem kompetencji językowych w zakresie kilku języków oraz rozwijaniem kompetencji interkulturowej komunikacji. Zawarte w tomie analizy dotyczą zagadnień związanych z kompetencjami osoby wielojęzycznej, w szczególności jako osoby uczącej się, jej świadomości interkulturowej, efektywnej komunikacji, mobilności, realizacji życiowych celów. Podejmowana jest również problematyka nauczania wielojęzycznego, czynników determinujących powodzenie w realizacji efektów kształcenia, metod i materiałów dydaktycznych stosowanych w wielojęzycznej klasie.

Biogramy autorów

Danuta Gabryś-Barker - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor w  Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu psycholingwistyki stosowanej, przyswajania języków oraz wielojęzyczności. Zajmuje się  kształceniem przyszłych nauczycieli języka angielskiego. [30.11.2023]

Ryszard Kalamarz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dyrektor Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koncentruje się na zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia, wspieraniu rozwoju zawodowego lektorów i stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce języków obcych. [30.11.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.