Foundations of Animal Law. Concepts ‒ Principles ‒ Dilemmas

okładka publikacji
Zapowiedzi
30 stycznia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: POBIERZ ZA DARMO

POBIERZ ZA DARMO
ISBN-13 (15)
978-83-226-4292-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4291-7

Streszczenie

Foundations of Animal Law. Concepts-Principles-Dilemmas stanowi anglojęzyczną i skierowaną do audytorium międzynarodowego wersję książki wydanej w 2022 r. pod tytułem Prawo ochrony zwierząt. Pojęcia, zasady, dylematy. Omawia ona filozoficzne, etyczne i dogmatyczno-komparatystyczne aspekty nowopowstającej dziedziny regulacji prawnej – prawa ochrony zwierząt. Identyfikuje kluczowe wartości, pojęcia i instytucje składające się na współczesny model prawnej ochrony zwierząt. Dokonuje tego w oparciu o analizę prawodawstwa polskiego i zagranicznego, w szczególności prawa Unii Europejskiej. Sprawia to, że zawarte w książce ujęcie ma charakter unikalny, a jej wartość dalece wykracza poza dominujące w literaturze przedmiotu argumentacje zmierzające do wykazania istnienia racji etycznych za gruntownymi zmianami prawnej sytuacji zwierząt.

Biogram autora

Tomasz Pietrzykowski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tomasz Pietrzykowski, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kieruje Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy teorii i filozofii prawa, w szczególności bioetyki, prawnych problemów medycyny oraz prawnej ochrony zwierząt. Opublikował m.in. Naturalism and the Frontiers of Legal Science (2021), Personhood Beyond Humanism: Animals, Autonomous Agents and the Law (2019), Ujarzmianie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa (2014), Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa (2012), Etyczne problemy prawa (2011). Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, a w przeszłości także Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. [22.02.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.