„Rzecznik historii rewolucyjnej”. Henryka Rechowicza (1929–2004) życie publiczne i naukowe

okładka
Opublikowane
4 sierpnia 2023
ISSN druku
2956-6959
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4356-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4294-8

Streszczenie

Książka jest jednym z ogniw dociekań nad uprawianiem badań historycznych w okresie Polski „ludowej” oraz karierami reprezentantów środowiska naukowego i stanowi rodzaj case study funkcjonowania środowiska zwolenników i realizatorów „nauki dworskiej”. Odtworzono w niej przebieg kariery Henryka Rechowicza (urodzonego w Zagłębiu Dąbrowskim historyka i działacza PZPR): uwypuklony został najpierw błyskotliwy awans (m.in. objęcie eksponowanych stanowisk w środowisku naukowym województwa katowickiego), potem degradacja wynikająca z przynależności do grupy skupionej wokół „ekipy Gierka”, a następnie powrót do pracy naukowej i akademickiej, dokonany w rzeczywistości schyłku PRL i początku III RP.

Biogram autora

Maciej Fic - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Badacz XX wieku i dydaktyk historii, rzeczoznawca podręcznikowy MEiN, ekspert KAE przy CKE, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, zastępca redaktora „Śląskiego Almanachu Powstańczego” oraz „Wieków Starych i Nowych”. Autor i współautor m.in. kilkunastu monografii, poświęconych głównie historii Górnego Śląska. Wyróżniony m.in. przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie. [9.02.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.