En busca de la imaginería y la atmósfera de la obra original en la traducción

okładka
Opublikowane
4 sierpnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4298-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4297-9

Streszczenie

Autorka proponuje analizę tak nieuchwytnej wydawałoby się rzeczy jak opis atmosfery tekstu źródłowego w tekście docelowym. Zadanie to prowadziło stosunkowo niedawno do formułowania zdawkowych i subiektywnych uwag, które z naukowością nic, albo niewiele miały wspólnego, bowiem nie istniały wyspecjalizowane środki językowe do tworzenia i odtwarzania autorskich wyobrażeń, które tworzą literacki klimat. Jednak tej publikacji udało się uniknąć tego niebezpieczeństwa dzięki propozycjom kognitywistów. Punktem wyjścia jest przekonanie, że pisarze - mając do dyspozycji jedynie znaki językowe - tworzą obrazy utrwalane przed oczami czytelników.  Narzędzia badawcze służące do analizy dzieła literackiego i jego przekładu zostały przedstawione w części pierwszej. Natomiast część II to aplikacja owych „narzędzi” do przekładów dokonanych przez doświadczonych tłumaczy [na język angielski, francuski, polski i rosyjski] i krytyczny komentarz rezultatu ich pracy.

Biogram autora

Joanna Wilk-Racięska - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polska językoznawczyni na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Twórczyni Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich. W latach 2012-2017 była również profesorem na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na semantyce, pragmatyce, językoznawstwie kognitywnym i kulturowym. Bada naturę znaczenia, a także konceptualizacji znaczeń w różnych językach. Stąd jej zainteresowanie traduktologią, semantyką leksykalną i poetyką kognitywną. Jej badania mają charakter interdyscyplinarny, gdyż oprócz narzędzi pochodzących z warsztatu metodologicznego lingwisty (semantyka, pragmatyka, kognitywizm) czerpie także z koncepcji filozoficznych i socjologicznych oraz tych wypracowanych w obrębie antropologii kultury. Autorka 5 monografii i ok. 80 artykułów. Od roku 2017jest przewodniczącą  International Society for Luso-Hispanic Humor Studies (UMKC, USA) oraz członkiem 6 innych stowarzyszeń naukowych i 7 komitetów czasopism naukowych. Była również profesorem wizytującym na 5 uniwersytetach w Hiszpanii i Meksyku, a także głównym prelegentem na konferencjach naukowych we Francji, Meksyku, Chile i Brazylii. [23.05.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.