„Thyestes” Lucjusza Anneusza Seneki. Opracowanie monograficzne

okładka
Opublikowane
18 stycznia 2024
ISSN druku
2956-7459

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4300-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4299-3

Streszczenie

Thyestes, któremu poświęcona jest niniejsza monografia, posiada wszystkie cechy Senecjańskich sztuk decydujące o wielowiekowym zainteresowaniu nimi ze strony badaczy i miłośników literatury. Odpowiadają one też za odmienność twórczości autora na tle tragedii greckiej – ze względu na filozoficzno-krytyczny charakter dzieła, zerwanie z bezpośrednio dydaktyzującym tonem na rzecz prowokacji i ironii, potencjał angażowania w mniejszym stopniu emocji, a w większym intelektu odbiorcy. Znajdujemy tu również przykłady charakterystycznych dla Seneki rozwiązań semantyczno-formalnych, które potwierdzają dynamiczny rozwój gatunku w starożytności i skądinąd mogą dziś sprawiać wrażenie mocno nowoczesnych. 

Biogram autora

Iwona Słomak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Latynistka i polonistka, badaczka Senecjańskiego dramatu, autorka prac poświęconych zagadnieniom poetyki i retoryki, tłumaczka; pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie przygotowuje monografię poświęconą Herkulesowi w szale Seneki Młodszego. [21.02.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.