Myśleć Kafką. Teksty i konteksty

okładka
Zapowiedzi
26 czerwca 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4303-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4302-0

Streszczenie

Kafki i jego dzieła nie da się interpretować w jednoznaczny sposób, nie da się jego tekstów przyporządkować do któregokolwiek z nurtów literatury (czy szerzej – sztuki) nowoczesnej. Taka jednoznaczna interpretacja oraz ścisłe przyporządkowanie byłyby unieruchomieniem potencji i dynamiki ciągle w tym dziele tkwiących. Stałby się Kafka wtedy jeszcze jednym zasuszonym motylem na szpilce w szklanej gablocie kolekcjonera motylich trupów. Zafascynowanego, to prawda, światem natury i biegającego po łąkach z siatką… Tego chcieliśmy w szkicach zebranych w niniejszej książce uniknąć. Czy się udało? Esej jest przybliżaniem się, „krążeniem wokół”, jest świadectwem podejmowania prób przybliżania się, także prób oswajania. Ruch myśli odbywa się tu zasadniczo w ramach dwóch odrębnych obiegów intelektualnych. Tom stanowi bowiem całość dwudzielną – łączącą szczegółowy ogląd wybranych utworów Franza Kafki (ujęcie interpretacyjne) z szerokim przeglądem tematów kontekstowych (doświadczenie somatyczne, pacyfizm i stosunek do wojny, transformacje, przepływy-wpływy, metamorfozy, aporie, paradoksy współczesnej wiedzy itd.).

Biogramy autorów

Mariusz Jochemczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mariusz Jochemczyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach oraz Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego. Zastępca redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Fabrica Litterarum Polono-Italica”. Wybrane publikacje: Rzeczy piekielne. Wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego (Katowice 2006), Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku (Katowice 2014), Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne (Katowice 2015). Współautor publikacji: Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie (Katowice 2010), Myśleć Kafką. Teksty i konteksty (Katowice 2023). [26.06.2023]

Józef Olejniczak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Józef Olejniczak, profesor tytularny w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Najważniejsze publikacje: Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Miłosz (Kraków 1992); Czytając Miłosza (Katowice 1997); Emigracje. Studia. Szkice. Sylwetki (Katowice 1999); W–Tajemniczanie. Aleksander Wat (Katowice 1999); Kłamstwo nieprzerwane nas drąży. Cztery szkice o Gombrowiczu (Katowice 2003); Powroty w śmierć (Katowice 2009); Czytając Miłosza (Katowice 2011); Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje (Warszawa 2013); Inflacja – deflacja. Szkice o literaturoznawczej teorii i praktyce (Warszawa 2016); Pryncypia i marginesy Schulza (Gdańsk 2019); Białoszewski 2018/2019 (Kraków 2020); Gombrowicz. Ja! (Łódź 2021). [26.06.2023]

Miłosz Piotrowiak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Miłosz Piotrowiak, dr hab. nauk humanistycznych, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Fabrica Litterarum Polono-Italica”. Najważniejsze publikacje: „Kto ten pejzaż zimą niewydarzoną zatruł?” Tropy egzystencji w liryce Jerzego Kamila Weintrauba (Katowice 2009); Idylla/testament. Wiersze przebrane. Testament/idylla. Wiersze przybrane (Katowice 2013). Współautor publikacji Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie (Katowice 2009). Współredaktor tomów zbiorowych m.in.: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni (Katowice 2013), Wiersz-rzeka (Katowice 2016). [26.06.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.