Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym

okładka
Opublikowane
4 stycznia 2024
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4328-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4327-3

Streszczenie

Jak pisał Martin Heidegger, „w jestestwie tkwi istotowa skłonność ku bliskości”. Wyjaśnienie, co oznacza owa skłonność, nie należy jednak do łatwych zadań.

Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie bliskości w prawie z wykorzystaniem psychologicznego oglądu tego zjawiska.

Choć intuicyjnie mogłoby się wydawać, że prawo i bliskość mają niewiele wspólnego, niniejsza monografia ukazuje złożone relacje, jakie między nimi zachodzą. Na nieoczywisty charakter owych relacji wpływa fakt, że na gruncie prawa przyjmuje się różne rozumienia bliskości. W zależności od tego zaś prawo może być istotnym instrumentem wspierania albo obniżania poziomu realizacji potrzeb w bliskich relacjach.

Książka powstała w ramach projektu badawczego nr 2018/29/N/HS5/00905 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Biogram autora

Marlena Drapalska-Grochowicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk prawnych. Prawniczka specjalizująca się w teorii i filozofii prawa, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się związkami między prawem a innymi naukami społecznymi (psychologią, socjologią), interpretacją prawa, jak również etyką i filozofią. [21.02.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.