Od wzniosłości do dowolności. Malarstwo w czasie tragicznym

okładka
Opublikowane
25 lipca 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4344-0

Streszczenie

Pisana na przełomie 2021/2022 monografia Od wzniosłości do dowolności. Malarstwo w czasie tragicznym stanowi podsumowanie licznych refleksji oraz komentarzy zawartych w dwóch poprzednich książkach: Pamięć czasu – malarstwo w czasie bankructwa duchowego oraz Malarstwo jako egzystencja – tożsamość osobista a postawa twórcza. Nowa publikacja, pisana w kontekście trwającej pandemii COVID-19 a przede wszystkim barbarzyńskiej wojny na terenie Ukrainy, podejmuje podstawowe wyzwanie czasu obecnego, dotyczące fundamentów załamania kondycji duchowej człowieka przełomu XX i XXI wieku. Porażający zanik treści moralnych i etycznych doby obecnej skutkuje wyjątkowo odrażającą manifestacją licznych postaw, gdzie pogoń za dobrami materialnymi skutecznie niweluje z naszego życia wszystko to, co związane jest z pogłębioną refleksją na temat sensu człowieczej egzystencji, jej uniwersalnych wartości, rygorów, zasad bez których nasze życie bezpowrotnie traci ludzki wymiar, zamieniając się w nieprzyjazną przestrzeń licznych zagrożeń, lęków, frustracji, traumatycznych doznań i przeżyć. Wszystko to powoduje narastającą lawinę przygnębiających dowolności oraz dążenia do tzw. wolności od wszystkiego co pogłębia jedynie odczucie aktualnego chaosu i entropii w relacjach międzyludzkich, gdzie możliwość skomunikowania się z drugim człowiekiem staje się zasadniczym problemem.

Biogram autora

Lech Kołodziejczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Absolwent ASP w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach. Po uzyskaniu dyplomu ASP w 1978 roku pracował jako asystent w macierzystej Uczelni. Od 1980 roku zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim, obecnie na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor kilku obszernych cykli malarskich powstających od początku lat 80. XX wieku, z których najważniejsze to: Kosmogonie, Księga Słońca, Głowy, Axis mundi, Kosmiczny ogród, Wirtualne ikony, Wojenne ikony. Zorganizował ponad sto wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Wydał monografie naukowe: Pamięć czasu – malarstwo w czasach bankructwa duchowego (2020), Malarstwo jako egzystencja – tożsamość osobista a postawa twórcza (2021). [3.07.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.