Kultura szkoły w narracjach dzieci z układu ryzyka (ujęcie interdyscyplinarne)

okładka
Opublikowane
23 czerwca 2023
Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4326-6

Streszczenie

Przedmiotem rozważań w monografii uczyniłam obraz szkoły, reprezentowany w narracjach dzieci z układu ryzyka (10–14 lat), zamieszkujących jedno z miast Górnego Śląska. „Kulturowa optyka” postrzegania szkoły przez dzieci z układu ryzyka, które są niejako ambasadorami jej potencjałów i ograniczeń, pozwala na eksplorowanie nowych perspektyw badawczych, w tym podjęcie pracy w kierunku poszukiwania/odkrywania założeń oraz norm współtworzenia pozytywnej kultury szkoły z uwzględnieniem „kompromisu” pomiędzy jakością pracy dydaktycznej szkoły a poczuciem dobrostanu uczniów, nauczycieli, rodziców. Inspirację do rozważań teoretycznych stanowi koncepcja psychokulturowego podejścia do edukacji Jerome’a S. Brunera.

Biogram autora

Kinga Konieczny-Pizoń - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika; psychoterapeutka, asystent psychodramy, nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę w ośrodkach resocjalizacyjnych oraz w instytucjach świadczących wsparcie rodzinom znajdującym się w kryzysie, a zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, resocjalizacyjnej, w tym środowisk edukacyjnych dzieci z rodzin z układu ryzyka. [22.06.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.