Urzędnicy miasta Będzina od XIV do XXI wieku

okładka
Opublikowane
8 lutego 2024
Kategorie

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4399-0

Streszczenie

Przedmiotem opracowania są urzędnicy miasta Będzina od czasów najdawniejszych (tj. od XIV w.) do czasów współczesnych. Główną część stanowi zestawienie list osób pełniących funkcje urzędowe w instytucjach samorządu miejskiego. W pracy zamieszczono biogramy wybranych osób pełniących urzędy miejskie w okresie od średniowiecza do wybuchu II wojny światowej. Wybór nie jest uznaniowy, lecz zdeterminowany zachowanymi źródłami i możliwościami wykorzystania ich dla nakreślenia życiorysu. W dwóch rozdziałach początkowych przedstawiono zarys dziejów Będzina oraz historię jego ustroju i samorządu miejskiego od powstania miasta aż do czasów współczesnych.

Publikacja została wydana dzięki współpracy z Miastem Będzin

Biogram autora

Karol Nabiałek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego (od 2017 r.). Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna i wczesnonowożytna Polski oraz nauki pomocnicze historii, w szczególności: zarząd dóbr królewskich, dzieje miast, dzieje zamków, geografia historyczna oraz edytorstwo źródeł historycznych. [22.11.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.