Ślady wdzięczności – inspiracje dla edukacji kulturalnej utrwalone w literaturze dokumentu osobistego XX wieku

okładka
Opublikowane
5 marca 2024
ISSN druku
2720-1112

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4355-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4354-9

Streszczenie

Rekonstrukcja doświadczenia uczestnictwa w kulturze utrwalonego w dwudziestowiecznej literaturze dokumentu osobistego stała się podstawą do refleksji teoretycznej nad kulturą relacyjną i wyzwaniami dla edukacji kulturalnej. Zgodnie z imperatywem nowej humanistyki autorka wykorzystuje wnioski z badań do zakreślenia pola praktycznej użyteczności, definiując edukację kulturalną oraz wskazując możliwości jej wykorzystania w formacji osobowej, a także w kształtowaniu procesu kultury. Wskazaną w niniejszym opracowaniu  propozycją możliwą do realizacji w ramach edukacji kulturalnej jest kształcenie zdolności do wyrażania wdzięczności. Jak wskazuje autorka, w tym procesie formacyjnym skuteczną rolę może odgrywać literatura.               

Walorem pracy jest  również przedstawiona w części analitycznej  dialogiczna rekonstrukcja środowiska redaktorów tworzących najważniejsze czasopisma i wydawnictwa tj.: Jerzego Giedroycia, Józefa Sadzika, Jerzego Turowicza, Zygmunta Mycielskiego, Barbary Toruńczyk. Ludzi zawodowo pracujących w sferze kultury polskiej, którzy nad rynkową konkurencyjność i polityczne czy też światopoglądowe podziały przedkładali środowiskową życzliwość. W części badawczej istotnym odniesieniem dialogicznych rekonstrukcji stały się również doświadczenia twórcze zrekonstruowane na postawie korespondencji Thomasa Mertona i Czesława Miłosza, Józefa Czapskiego i Zygmunta Mycielskiego, Józefa Czapskiego i Janusza Marciniaka oraz Josifa Brodskiego i Czesława Miłosza. Pozwoliły one na wydobycie walorów relacyjności w procesie twórczym, jak i ujawniły cenną kategorię wdzięczności, którą autorka proponuje uznać za tkankę łączną kultury relacyjnej, istotną w projektowaniu edukacji kulturalnej.

Biogram autora

Dorota Sieroń - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab., prof. UŚ, zajmuje się edukacją kulturalną w badaniach nad literaturą dokumentu osobistego XX wieku. Rekonstruując doświadczenia uczestnictwa w kulturze utrwalone w listach, wspomnieniach, dziennikach, badaczka poszukuje warunków, które sprzyjają rozwojowi jednostki upodmiotowionej. W założeniu perspektywa historyczna służyć ma wytyczaniu konstruktywnych rozwiązań, które mogą być inspiracją w projektowaniu edukacji kulturalnej podejmowanej zarówno przez osoby (np. w ramach tutoringu), jak i programowo przez  jednostki oświatowe i instytucje kultury.

Autorka książki Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz (Wydawnictwo UŚ, Katowice  2013) oraz współautorka (wraz z Łukaszem Galuskiem) monografii Pogranicze. O odradzaniu się kultury (Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wrocław 2012). [5.10.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.