Otwarte zakończenie. Wybór współczesnego dramatu czarnogórskiego

okładka
Opublikowane
22 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4363-1

Streszczenie

W antologii Otwarte zakończenie zaprezentowano wybór współczesnych dramatów czarnogórskich w opracowaniu krytycznym. Wszystkie zawarte w tomie teksty powstały w ciągu ostatnich dwóch dekad i uzupełniają obraz współczesnego dramatopisarstwa europejskiego. Na kształt tej twórczości wpływ miały osiągnięcia przedstawicieli i przedstawicielek starszych generacji twórców rodzimych, a także praktyka artystów zachodnioeuropejskich. W drodze artystycznych negocjacji powstała jednak odrębna jakość. Prezentowane w dramatach treści, mimo specyfiki i kolorytu lokalnego, mają ładunek uniwersalny i rezonują z rzeczywistością w ujęciu globalnym. Problematyka tych utworów obejmuje m.in. słabo rozpoznane w Polsce czarnogórskie realia antropologiczno-kulturowe, fakty historyczne aktualizowane w kontekście współczesnych wydarzeń oraz relacje Czarnogóra – Jugosławia i Czarnogóra – Europa. Warto zaznaczyć, że antologia stanowi prawdopodobnie pierwszy na świecie wybór dramatu czarnogórskiego w przekładzie na język obcy.

 

Współwydawcy:

Uniwersytet Śląski

Wydział Sztuk Dramatycznych w Cetinju (Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje)

Czarnogórski Teatr Narodowy (Crnogorsko narodno pozorište)

Teatr Królewski „Zetski dom” (Kraljevsko pozorište „Zetski dom”)

 

Biogramy autorów

Gabriela Abrasowicz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Literaturoznawczyni, slawistka. Autorka książek Dramat ciała. Ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990–2010 (2016) i (Trans)pozycje idei w postjugosłowiańskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990–2020). Perspektywa transkulturowa (2021), a także artykułów poświęconych analizie dramatopisarstwa i produkcji teatralnej w krajach byłej Jugosławii. Zajmuje się przekładem chorwackich, serbskich, czarnogórskich i bośniackich tekstów dramatycznych na język polski.

Magdalena Koch - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesorka w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowniczka Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych. W latach 1982–2011 związana z Uniwersytetem Wrocławskim. Zajmuje się historią literatury serbskiej, chorwackiej, bośniackiej i czarnogórskiej XIX, XX i XXI wieku, badaniami genderowymi, serbskim esejem feministycznym, a także współczesnym dramatem serbskim, chorwackim, bośniacko-hercegowińskim i czarnogórskim oraz studiami sefardyjskimi na Bałkanach. Autorka monografii: Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić (2000), Kiedy dojrzejemy jako kultura. Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender) (2007; uzupełnione i poszerzone wydanie w języku serbskim – Belgrad 2012) oraz Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny: XIX–XXI wiek (2019, serbskie, poszerzone wydanie – Belgrad 2023), a także współautorka monografii Milena Pavlović Barilli EX POST (Belgrad 2009). Autorka przekładów prozy i esejów (Miloša Crnjanskiego, Miroslava Mićanovicia, Nenada Veličkovicia, Damira Arsenijevicia), poezji (Dubravki Đurić, Feridy Duraković) oraz dramatów (Ivany Sajko, Lady Kaštelan, Tanji Šljivar, Adnana Lugonicia).

Leszek Małczak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Literaturoznawca i przekładoznawca, kroatysta i slawista, redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, redaktor serii wydawniczej Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich, badacz literatur południowosłowiańskich. Zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Autor monografii: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (2004), Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944—1989 (2013), Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. (2019).

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.