Responsibility of war industry for lethal autonomous weapons systems

okładka
Opublikowane
17 kwietnia 2024

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4396-9

Streszczenie

International Responsibility of War Industry oferuje nowe spojrzenie na to, kto faktycznie jest zaangażowany w przemysł wojenny, ale niekoniecznie ponosi odpowiedzialność za swój wkład w konflikty zbrojne i przestrzeganie wartości międzynarodowych. Przedstawia nową teorię na temat wpływu tych uczestników na kryzysy humanitarne. Książka analizuje oryginalny zbiór danych na temat odpowiedzialności różnych (zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych) uczestników przemysłu wojennego, w tym państw, osób fizycznych i przedsiębiorstw, za skutki działań wojennych na podstawie decyzji podejmowanych wspólnie przez ludzi i sieci neuronowe (w ramach relacji człowiek–maszyna lub poza nią).

Honorary patronage

Polski Czerwony Krzyż

Biogram autora

Dominika Iwan-Sojka - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Pełnomocniczka Dziekana ds. Programu Erasmus+ na WPiA UŚ. Poprzednio współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Ukończyła letni kurs Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Jej badania dotyczą wpływu sieci neuronowych na prawo międzynarodowe praw człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Realizuje projekt naukowy pt. Zakaz dyskryminacji w algorytmicznym podejmowaniu decyzji, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. [16.04.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.