Czytaj po polsku. T. 15: Sławomir Mrożek: „Na pełnym morzu”, „List w butelce”. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2)

okładka
Opublikowane
12 września 2022
ISSN druku
2720-5800

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: POBIERZ ZA DARMO

POBIERZ ZA DARMO
ISBN-13 (15)
978-83-226-4230-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4229-0

Streszczenie

Ukazujące się w serii Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego utwory Sławomira Mrożka: jednoaktówka Na pełnym morzu oraz opowiadanie List w butelce, opracowane przez Marię Wacławek, skierowane są do osób uczących się języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1–B2). Utwory są przytoczone w oryginale, przy czym dla celów glottodydaktycznych jednoaktówka została lekko skrócona. Opracowane zadania opierają się na materiale gramatycznym i leksykalnym użytym w obu tekstach. Z publikacji mogą korzystać studenci uczący się języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego, chcący samodzielnie doskonalić język, nauczyciele podczas pracy z grupą lektoratową, a także polscy odbiorcy, zainteresowani współczesną literaturą polską, którzy chcą kształtować kompetencje językowo-kulturowe w zakresie języka i kultury polskiej. Książkę przygotowano z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Zrealizowano w projekcie „Polska na językach”. Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego.

Biogram autora

Maria Wacławek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego, członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ, w latach 2013–2020 lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), wcześniej (2008–2012) na Uniwersytecie Debreczyńskim (Węgry). Zainteresowania naukowe: językowo-kulturowe stereotypy, język reklamy, (glotto)dydaktyka polonistyczna, w tym nauczanie wymowy, warsztaty teatralne oraz wykorzystanie tekstów literackich na lekcjach języka polskiego jako obcego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z wymienionej tematyki. [9.09.2022]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.