Geneza współczesnej filozofii wartości. Skrypt do wykładu z aksjologii i prakseologii

okładka
Opublikowane
12 lutego 2024
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4339-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4338-9

Streszczenie

Niniejsza publikacja zawiera jednocześnie syntezę i uzupełnienie treści dydaktycznych przekazywanych w ramach wykładów z aksjologii i prakseologii. Dzięki rokrocznym aktualizacjom zgodnie z bieżącą wiedzą o wykładanym przedmiocie, ostatecznie przyjęła kształt zrecenzowanego podręcznika akademickiego. Można ją traktować jako wynik projektu naukowo-dydaktycznego podjętego przez autorów. Naprzemiennie prowadzili oni wykłady z aksjologii i prakseologii na podstawie naukowo opracowanych notatek.

Studium, poprzedzone obszernym historycznym wprowadzeniem do zagadnienia wartości, koncentruje się na analizie i komentarzu dotyczącym podstawowych założeń najważniejszych koncepcji filozofii wartości z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, kiedy termin i pojęcie wartości kształtowały się w ogniu filozoficznej dyskusji, głównie za sprawą neokantowskiej szkoły badeńskiej.

Zasadniczym celem autorów było ukazanie aksjologii i prakseologii w perspektywie klasycznych zagadnień filozofii wartości i problemów związanych z ich rozumieniem. O kolejności rozdziałów zdecydował przyjęty historyczny porządek wykładu, zgodnie z którym w pierwszej kolejności zaleca się omawiać poglądy najwcześniejsze i najbardziej podstawowe, a dopiero później opinie powstałe w reakcji na te stanowiska. Historyczna analiza pojęciowa problematyki wartości polega na podziale poszczególnych poglądów i stanowisk na ich pojęcia składowe oraz na badaniu każdego z osobna. Zadanie postawione w prezentowanej pracy zasadza się na tym, by pokazać wewnętrzną strukturę, a przede wszystkim historyczną dynamikę rozwoju współczesnej aksjologii, jej podstawowe założenia, powiązania i zależności między poszczególnymi myślicielami.

Biogramy autorów

Andrzej J. Noras - Uniwersytet Śląski w Katowicach

(1960–2020), polski filozof specjalizujący się w filozofii niemieckiej, historii filozofii nowożytnej i współczesnej, nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Katowicach. Najważniejsze prace: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli (Katowice 1998); Kant a neokantyzm badeński i marburski (Katowice 2005); Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku (Katowice 2007); Historia neokantyzmu (Katowice 2012); Kłopoty z filozofią (Katowice 2015). [10.05.2023]

Tomasz Kubalica - Uniwersytet Śląski w Katowicach

(ur. 1975), polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelniany w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Najważniejsze prace: Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej (Katowice 2009); Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie: Leonard Nelsons Kritik an der Erkenntnistheorie unter besonderer Berucksichtigung des Neukantianismus (Frankfurt am Main 2017); Johannes Volkelt und das Problem der Metaphysik (Würzburg 2014); Hans Kelsen a problem interpretacji prawa (Katowice 2021). [10.05.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.