Polski mniej obcy. Cz. 1: Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Cz. 2: Klucz do ćwiczeń. Transkrypcje. Test certyfikatowy. Poziom średni ogólny (B2). Wyd. 2.

okładka
Zapowiedzi
27 marca 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4361-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4360-0

Streszczenie

Zakres tematyczny i gramatyczny podręcznika został dostosowany do wymagań systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego na poziomie B2. W książce znajdują się ćwiczenia doskonalące umiejętności słuchania, mówienia, pisania i czytania oraz zasady gramatyki zilustrowane przykładami. Podręcznik składa się z dwóch części – pierwsza to 30 bogato ilustrowanych lekcji, w drugiej części znajdują się: klucz do ćwiczeń, transkrypcje oraz przykładowy tekst certyfikatowy. Kompozycja książki jest otwarta – można realizować jednostki lekcyjne w dowolnej kolejności. Poszczególne lekcje o różnorodnej tematyka są urozmaicone piosenkami, tekstami literackimi czy materiałami graficznymi.

Biogramy autorów

Agnieszka Madeja - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Od 1998 roku zajmuje się w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Jest współautorką publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1 programu komputerowego do nauczania frazeologii polskiej FRAZPOL© oraz Krzyżówek dla uczących się języka polskiego. Członkini zespołu autorów zadań i egzaminatorów Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. [21.03.2024]

Barbara Morcinek-Abramczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jest pracownikiem Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od roku 1997. W kręgu jej zainteresowań znajdują się polska literatura współczesna i romantyczna oraz problemy kulturowe Górnego Śląska. Głównym kierunkiem jej badań jest obecnie nauczanie języka polskiego jako obcego. Od 2000 roku jest członkiem, a od 2004 egzaminatorem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od października 2006 wykładowca na polonistyce na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. [21.03.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.