Bez-silna edukacja. O kształceniu kruchego

okładka
Opublikowane
9 lutego 2022
ISSN druku
2720-1112

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4087-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4086-9

Streszczenie

Opowiadam się w tej książce za ideą kształcenia, które służy efektom przebudzenia – nie czyni z nas zakładników tu i teraz, nie wzmacnia baniek doraźnych zbiorowych wyobrażeń, lecz pomaga żyć z otwartymi oczyma i radzić sobie – na ile się da – z naszą wybrakowaną, zwichniętą kondycją oraz ze społecznymi fantazmatami. Edukacja – jeśli ma wspierać człowieka w rozeznawaniu się w egzystencji – nie może lekceważyć ludzkiej kruchości.

Patronat honorowy                                                                       

INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH         

Patronat medialny

artPAPIER

Biogram autora

Krzysztof Maliszewski - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab., prof. UŚ, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2015–2019 kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania. Autor książek: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (2013), Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi” (2015), Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (z D. Stępkowskim i B. Śliwerskim, 2019). Redaktor tomu Pedagogika kultury – wehikuł przebudzeń. O edukacji nie-obojętnej (2021). Koncentruje się na pedagogice kultury, pedagogice filozoficznej, historii myśli pedagogicznej oraz hermeneutycznych podstawach humanistyki. [25.01.2022]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.