Znaczenie mediów społecznościowych dla samooceny i zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. Perspektywa społeczno-pedagogiczna

okładka
Zapowiedzi
26 czerwca 2023
Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4282-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4281-8

Streszczenie

Celem opracowania jest diagnoza znaczenia mediów społecznościowych dla samooceny, sposobów internetowej autoprezentacji oraz zachowań związanych z wyglądem ciała młodych dorosłych. W monografii zaprezentowano wyniki badań własnych potwierdzających m.in., że dla ok. 30­-40% młodych dorosłych media społecznościowe stanowią przestrzeń, która w istotny sposób wpływa na postawy względem własnego ciała. Są one bowiem miejscem kreowania własnego wizerunku, źródłem motywacji do podejmowania zachowań ukierunkowanych na poprawę wyglądu ciała i dbania o jego prezencję, ale także przestrzenią społecznych porównań odnoszących się do wyglądu własnego ciała. W konkluzji Autorka  podkreśla  znaczenie kształtowania silnego „Ja cielesnego” oraz wewnętrznego umiejscowienia kontroli, potrzebę profilaktyki zaburzeń związanych z zaburzeniami wizerunku ciała, interwencji psychoedukacyjnych oraz roli edukacji zdrowotnej w kontekście podjętej w opracowaniu problematyki badawczej.

Biogram autora

Karina Leksy - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Karina Leksy, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogika; pedagog społeczny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowo-badawcze Autorki związane są z pedagogiką społeczną, pedagogiką zdrowia oraz edukacją i promocją zdrowia. Autorka/współautorka czterech pozycji książkowych i licznych artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest członkinią Zespołu Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Schools For Health In Europe Research Group oraz międzynarodowych sieci naukowo-badawczych:  COVID-HL, International Union for Health Promotion and Education (IUHPE). [15.06.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.