Pamięć kulturowa a symptomy traumy. Idea ojczyzny w liryce bułgarskiej po 1989 roku

okładka
Opublikowane
14 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4345-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4348-8

Streszczenie

Głównym celem monografii jest wielostronna interpretacja idei ojczyzny w liryce bułgarskiej po 1989 roku przez pryzmat koncepcji pamięci kulturowej i traumy. Zgodnie z przyjętym modelem teksty poetyckie są nośnikami pamięci kulturowej i traumatycznej, a zatem wyznaczają przestrzeń, w której pamięć jest przedmiotem kreacji, afirmacji i wspólnotowego konsensusu. W ramach dialogu lirycznego z tradycją literacką dochodzi do rekonstrukcji, odtworzenia lub rewizji tradycyjnych wyobrażeń o tym, co rodzime. Manifestowany w liryce  stosunek do ojczyzny bułgarskiej objaśniany jest w szerokich kontekstach historycznych, społecznych, kulturowych i literackich. Problematyzacja idei ojczyzny odnosi się głównie do wątków traumatycznego charakteru bułgarskiej (post)transformacji i jej ideowej polifonii.

Biogram autora

Dorota Gołek-Sepetliewa - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bułgarystka, literaturoznawczyni. Absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2005 roku zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie w Instytucie Literaturoznawstwa. Wielokrotnie odbywała staże badawcze w Bułgarii na uniwersytetach w Sofii, Płowdiwie i Wielkim Tyrnowie. Autorka publikacji z zakresu historii literatury bułgarskiej XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem liryki oraz dyskursu pamięciowego i tożsamościowego. [27.09.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.