Aktywność zawodowa pokolenia 55+. Polska na tle Czech i Węgier. Analiza porównawcza

okładka
Zapowiedzi
28 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4402-7

Streszczenie

Książka jest interdyscyplinarnym studium z ekonomii i socjologii, opartym na materiałach zastanych oraz badaniach własnych. Analiza została przeprowadzona na podstawie badań w ramach międzynarodowego projektu „Social and cultural mechanisms of in- and exclusion: A comparative perspective. Life and work strategies of the generation 55 to 65: Their position on the labour market, obstacles and wishes”, zorganizowanego przez Uniwersytet Ostrawski, którego współautorka była uczestnikiem. Na podstawie materiałów zastanych scharakteryzowane zostało pokolenie 55+ Polski, Czech i Węgier oraz czynniki wpływające na jego aktywność zawodową. W badaniach własnych omówiono status respondentów na rynku pracy. Przeanalizowano także potrzeby, które zaspokaja aktualna praca zawodowa. Podjęto również problemy aktywności badanych osób poza pracą zawodową.

Publikacja współfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Biogramy autorów

Urszula Swadźba - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor socjologii, kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej (2009–2019). Zainteresowania badawcze to socjologia wartości (szczególnie wartości pracy), problematyka śląska, świadomość ekonomiczna. Autorka ponad 200 książek i artykułów o tej problematyce. Współpracuje z uczelniami Czech, Słowacji i Węgier. Koordynator Visegrad Standard Grant „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”  w latach 2015–2016.  Ostatnio skupiała się na badaniach aktywności pokolenia 55+ trzech krajów: Polski, Czech i Węgier. [13.12.2023]

Stanisław Swadźba - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Profesor ekonomii, kierownik Zakładu Systemów Gospodarczych (1998–2018). Aktywność badawcza oraz dorobek naukowo-badawczy skoncentrowane są wokół współczesnej gospodarki światowej, w tym głównie problematyki globalizacji i integracji gospodarczej oraz analizy porównawczej systemów gospodarczych. Autor/współautor ponad 200 publikacji (monografii naukowych oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych). W latach 1998–2018 kierował 21 projektami badawczymi w ramach badań statutowych. [13.12.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.