Inne życia. Polityka i etyka żałoby w pismach Jacques'a Derridy

okładka
Zapowiedzi
17 maja 2024

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: PRZECZYTAJ FRAGMENT

PRZECZYTAJ FRAGMENT
ISBN-13 (15)
978-83-226-4375-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4374-7

Streszczenie

Niniejsza monografia skupia się na problemie żałoby w pismach Jacques’a Derridy i opiera się na założeniu, że żałoba daje wyjątkowy i kluczowy dostęp do polityczno-etycznego wymiaru jego myśli. Co więcej, tak rozumiana żałoba jest warunkiem jakiejkolwiek etyki i polityki. Aby ukazać zasadność tej tezy, w monografii przeprowadzona zostaje rekonstrukcja drogi myślowej wywodzącej się już z wczesnych tekstów Derridy oraz ekspozycja źródłowej kontaminacji życia przez śmierć, a w konsekwencji dekonstrukcja metafizycznych założeń dotyczących pojęcia jednostkowego i wspólnotowego życia w dyskursie etyczno-politycznym.

Kwestia żałoby prowokuje zatem do bardziej wnikliwego myślenia o polityce i etyce, które opiera się na wezwaniu do radykalnej i nieograniczonej odpowiedzialności przed śmiertelnym i jednostkowym innym, a jednocześnie inspiruje do zmiany nie tylko zdeterminowanego przez ontoteologię języka polityki, ale także samej politycznej praxis. Dlatego też w rozprawie ukazany zostaje konieczny związek między myślą żałoby a kluczowymi pojęciami politycznymi (jak sprawiedliwość, gościnność, demokracja, auto-odporność), których hiperbolicznego charakteru Derrida do-wodzi w swych pismach.

Monografię wydano dzięki dofinansowaniu Uniwersytetu Lille
The monograph was published thanks to funding from „Uniwersytet Lille, ULR 4074 – CECILLE – Centrum Studiów nad Cywilizacjami, Językami Obcymi – i Literaturą, F-59000 Lille, Francja” (Université Lille, ULR 4074 – CECILLE – Centre d’Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères, F-59000 Lille, France)

Biogram autora

Aleksander Kopka - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Badacz myśli Jacques’a Derridy, pracuje na Wydziale Humanistycznym UŚ w Katowicach, absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; ukończył studia doktoranckie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia doktoranckie w Centre d’Études en Civilizations, Langues et Lettres Étrangères na Uniwersytecie w Lille we Francji pod opieką profesora Thomasa Dutoit. Doktorat co-tutelle, obroniony na UJ i w Lille, poświęcony był etycznemu i politycznemu wymiarowi filozofii Derridy. Wykładał filozofię Derridy w Melbourne School of Continental Philosophy. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dekonstrukcji, teorii demokracji, fenomenologii, antropologii żałoby i marksizmie. [10.10.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.