Modyfikacje dwusiarczkiem wolframu powłok tlenkowych Al2O3 wytwarzanych na stopach aluminium

okładka
Zapowiedzi
17 maja 2024

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)
978-83-226-4385-3

Streszczenie

Monografia dotyczy kształtowania struktury i właściwości powłok tlenkowych Al2O3 domieszkowanych dwusiarczkiem wolframu WS2, wytwarzanych na stopach aluminium, w celu poprawienia właściwości ślizgowych w kinematycznych, bezolejowych węzłach tarcia.

W pracy przedstawiono analizę i charakterystykę przygotowanego materiału badań jak i właściwości pary trącej, oparte na przeprowadzeniu szeregu badań strukturalnych, technologicznych, eksperymentalnych i eksploatacyjnych definiujących inżynierię powierzchni powłok tlenkowych Al2O3 domieszkowanych WS2. Przyjęta metodyka badań umożliwiła określenie szczegółowych wniosków poznawczych oraz optymalizację funkcjonowania badanych węzłów tarcia, wskazała również aspekty aplikacyjne modyfikowanej WS2 powłoki Al2O3 w rzeczywistym układzie siłownika pneumatycznego.

Biogram autora

Joanna Korzekwa - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor, naukowiec i nauczyciel akademicki. W 2003 roku rozpoczęła pracę i studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach stypendium „Maria Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships” w latach 2005–2006 odbyła staż naukowy w Instytucie Jožefa Stefana w Lublanie w Słowenii. W 2007 roku uzyskała stopień doktora. Autorka ponad 40 publikacji. [21.03.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.