Kobiety i milczenie w "Pervigilium Veneris"

okładka
Opublikowane
15 kwietnia 2024
ISSN druku
2956-9702

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: POBIERZ ZA DARMO

POBIERZ ZA DARMO
ISBN-13 (15)
978-83-226-4404-1

Streszczenie

Książka jest pierwszą w języku polskim monografią na temat anonimowego poematu Pervigilium Veneris, który doczekał się wielu inspirujących interpretacji literackich, jak i instrumentalno-wokalnych. Przeanalizowanie niezwykłych podobieństw zwrotów i motywów, jakie pojawiają się tak w Pervigilium, jak i w poezji Nemezjana, przyczyniło się do potwierdzenia tezy Monceaux, że autorem dzieła może być Nemezjan, kartagiński poeta tworzący w III w. n.e. Autorka analizuje techniki portretowania bogiń Diany i Wenus oraz sióstr Filomeli i Prokne, zestawiając je z prefiguracjami zawartymi w poematach m.in. Lukrecjusza, Katullusa, Stacjusza i Nemezjana. Przedmiotem refleksji są również enigmatyczne słowa Terei puella oraz Illa cantat, nos tacemus, które nawiązują do motywu milczenia kobiet, mocno podkreślonego w literaturze antycznej.

Działania badawcze wsparte ze środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biogram autora

Anna Kucz - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filolog klasyczny, enolog, tłumacz, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor UŚ, członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz The Roman Society. Bada zagadnienia z literatury rzymskiej, cywilizacji śródziemnomorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury oraz myśli europejskiej, jakie dokonały się w zderzeniu cywilizacji klasycznej i chrześcijańskiej. Ostatnia jej monografia to Visualizzazione nella poesia di Nemesiano (Kraków 2022). [18.04.2024]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.