Czytaj po polsku. T. 16: Władysław Stanisław Reymont: „Chłopi". Cz. 1: „Jesień". Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Edycja dla średnio zaawansowanych (poziom B1 / B2)

okładka
Zapowiedzi
26 września 2023
ISSN druku
2720-5800

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: POBIERZ ZA DARMO

POBIERZ ZA DARMO
ISBN-13 (15)
978-83-226-4376-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: KUP KSIĄŻKĘ

KUP KSIĄŻKĘ
ISBN-13 (15)
978-83-226-4398-3

Streszczenie

Powieść Chłopi, za którą Władysław Stanisław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla, składa się z czterech części, odpowiadających porom roku w kolejności: jesień, zima, wiosna, lato. Autor uwzględnił wszystkie pory, jednak akcja powieści obejmuje dziesięć, a nie dwanaście, miesięcy. Początkowo wydawana w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”, doczekała się także pełnej publikacji książkowej. Była wielokrotnie wznawiana. Miejscem akcji jest wymyślona przez autora wieś Lipce. Utwór ukazuje zainteresowanie Reymonta życiem zbiorowości chłopskiej, a także podporządkowanie się ludności wiejskiej siłom natury. Język utworu, często potoczny, obfituje w elementy dialektalne, niejednokrotnie autor czerpie również z ludowych piosenek i przyśpiewek. Reymont umiejętnie stosuje, niezbyt intensywną, aby nie zniechęcić czytelnika, stylizację gwarową. Pierwszy tom w znacznej mierze przedstawia relację oraz drogę do małżeństwa Macieja Boryny i o wiele od niego młodszej Jagny Dominikówny (Paczesiówny). Powieść zawiera wiele wątków związanych z wiejskimi obrzędami i życiem chłopów. Fragmenty odnoszące się do natury można odczytywać w nowy sposób. Mogą być inspiracją do rozmów o ekologii i zmianach, które zaszły od momentu publikacji utworu do czasów współczesnych.

Biogramy autorów

Magdalena Nowak-Kaczmarek - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne obcokrajowców. W pracy magisterskiej skupiła się na kwestii żydowskiej w literaturze romantyzmu i oświecenia. Od 2018 roku współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. [19.09.2023]

Paulina Stasiak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczanie polonistyczne obcokrajowców. Pracę magisterską poświęciła mało znanemu pisarzowi polskiego pochodzenia, Zygmuntowi Krzyżanowskiemu. Od 2018 roku współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. [19.09.2023]

Liczba pobrań

Statystyki jeszcze nie są dostępne.